četvrtak, 22 novembar 2018 21:56

Održana 53. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotreno osam amandmana na Predlog zakona o državnoj upravi

Na danas održanoj 53. sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je razmotrio amandmane (8) na Predlog zakona o državnoj upravi. Odbor je većinom glasova podržao amandmane 1 i 3 poslanika: Željka Aprcovića, Borisa Mugoše, Ervin Ibrahimović, Adrijan Vuksanović, Andrija Popović i Marta Šćepanović. Poslanici su odustali od Amandmana 2.

Amandmani (1+1) poslanika mr Raška Konjevića i amandmani (2) poslanika dr Branka Radulovića i dr Branke Bošnjak nijesu dobili potrebnu većinu.
Poslanik mr Raško Konjević odustao je od Amandmana 2.