utorak, 26 jun 2018 11:26

Održana 45. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotren Predlog zakona o dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

Na danas održanoj 45. sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je razmotrio i jednoglasno podržao Predlog zakona o dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama. Takođe, Odbor je jednoglasno odlučio da podnese dva amandmana Odbora, koji su postali sastavni dio teksta Predloga zakona o dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.