srijeda, 20 jun 2018 15:53

Održana 43. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Na danas održanoj 43. sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je, povodom Izvještaja o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2017. godinu, jednoglasno odlučio da uputi Skupštini predlog zaključaka (5). Takođe, Odbor je jednoglasno odlučio da Skupštini uputi i predlog zaključaka (8) povodom Izvještaja  o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2017. godinu.