Print this page
četvrtak, 08 mart 2018 13:45

Održana 34. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotrene četiri tačke dnevnog reda

Na danas održanoj 34. sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je razmotrio i podržao Predlog odluke o izmjeni Poslovnika Skupštine Crne Gore, koji su podnijeli poslanici: Miodrag Radunović, Mićo Orlandić i Ervin Ibrahimović.

Odbor je, takođe, usvojio Godišnji izvještaj o radu za 2017. godinu, kao i Plan rada za 2018. godinu.

U okviru tekućih pitanja, poslanici su se upoznali sa predstavkama koje su upućene Odboru, kao i sa peticijom pod nazivom „Pravda za Pavla“, koju je podnijela grupa građana.

Galerija fotografija