petak, 29 decembar 2017 11:05

Održana 28. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotreni amandmani na više predloga zakona

Na juče održanoj 28. sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je razmotrio 44 amandmana na četiri predloga zakona.

Odbor je jednoglasno podržao amandmane (12) poslanika Željka Aprcovića na Predlog zakona o državnim službenicima i namještenicima, dok Amandman poslanika Mića Orlandića nije dobio potrebnu većinu. Na ovaj predlog zakona Odbor je jednoglasno odlučio da podnese 16 amandmana.

Odbor je podržao Amandman poslanika Mića Orlandića i Amandman poslanika Andrije Popovića na Predlog zakona o lokalnoj samoupravi. Amandmani 1 i 3 poslanika Genci Nimanbegua nijesu dobili potrebnu većinu. Poslanik Nimanbegu je odustao od Amandmana 2. Na ovaj predlog zakona Odbor je jednoglasno odlučio da podnese 6 amandmana.

Odbor je podržao Amandman poslanika Željka Aprcovića na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi.

Amandmani (3) poslanika Genci Nimanbegua na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika nijesu dobili potrebnu većinu.