srijeda, 13 septembar 2017 09:07

Održan sastanak predstavnika Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i predstavnika Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport sa članovima ekspertske misije Savjeta Evrope povodom izrade Analize medijskog sektora

Predstavnici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i predstavnici Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, u okviru zajedničkog projekta EU i Savjeta Evrope, sastali su se 12. septembra t.g., sa članovima ekspertskog tima Savjeta Evrope povodom izrade Analize medijskog sektora.

Na sastanku je bilo riječi o postojećem zakonodavnom okviru u oblasti medija. Učesnici sastanka su iznijeli mišljenje da je, isti, na zadovoljavajućem nivou i da pruža dobar osnov za dalje aktivnosti institucija koje su zadužene za implementaciju zakona iz pomenute oblasti.

Takođe se govorilo i o aktivnostima radnih tijela i Skupštine Crne Gore, koji su na osnovu pomenutih medijskih zakona  zaduženi za predlaganje i izbor Savjeta RTCG i Savjeta za elektronske medije, u smislu iznalaženja prostora za dalje unapređenje u sprovođenju, kako samog postupka, tako i izbora profesionalnog kadra.

Eksperti su se saglasili sa mišljenjem predsjednika Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, da bi radna tijela koja prate implementaciju medijskih zakona, putem nadzornog mehanizma, propisanog Poslovnikom Skupštine Crne Gore, mogla doprinijeti, kako boljoj primjeni, tako i prepoznavanju potrebe da se izvrše izvjesne izmjene i dopune pomenutog seta zakona.

Ispred Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, sastanku su prisustvovali predsjednik Odbora Željko Aprcović i član Odbora Andrija Nikolić. Ispred Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, sastanku je prisustvovao predsjednik Odbora Radule Novović.

Sastanku su prisustvovali članovi ekspertskog tima Savjeta Evrope: Snežana Trpevska, Jelena Surčulija Milojević, Jean-Francois Furnemont, Marc Janssen, kao i Tanja Kerševan Smokvina.