Razmotren Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore

Odbor podržao Predlog odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu

Saslušana kandidatkinja Danijela Marković 

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore i Predlog zakona o medijima

Odbor podržao amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

Strana 1 od 16