Odbor započeo raspravu o Predlogu zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima 

Razmotrena tri prijedloga zakona

Razmatrani dalji pravci razvoja bilateralne saradnje

Strana 15 od 31