Na danas održanoj 43. sjednici, članovi Odbora za međunarodne odnose i iseljenike jednoglasno su dali pozitivno mišljenje na prijedlog da Vera Kuliš bude izvanredna i opunomoćena ambasadorka Crne Gore u SR Njemačkoj, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Berlinu.

Sumirani rezultati bugarskog predsjedavanja

Sofija, 17. i 18. oktobar 2018. godine

srijeda, 26 septembar 2018 14:07

Sastanak Nikolić – Liu

Skupština Crne Gore, 27. septembar 2018. godine

Odbor razmotrio dva prijedloga zakona 

Strana 11 od 29