Dogovoreni pravci razvoja bilateralnih parlamentarnih odnosa

Bijeli salon Skupštine Crne Gore, 18. oktobar 2017. godine

Odbor razmotrio amandmane na Prijedlog zakona o vanjskim poslovima 

Strana 19 od 29