Razmotren amandman na Prijedlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima

Odbor jednoglasno podržao Prijedlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima

Odbor započeo raspravu o Predlogu zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima 

Strana 13 od 30