srijeda, 26 septembar 2018 14:07

Sastanak Nikolić – Liu

Skupština Crne Gore, 27. septembar 2018. godine

Odbor razmotrio dva prijedloga zakona 

Razmotren jedan prijedlog zakona

Razmotren amandman na Prijedlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima

Strana 12 od 30