četvrtak, 21 januar 2021 21:03

Susret Lekić - Medoks

Odbor usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2019. godinu

Crna Gora je najbolje pripremljena država Zapadnog Balkana za ulazak u Evropsku uniju i kao takva zaslužuje da bude njena prva naredna članica, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrije Nikolića i ambasadora država Višegradske grupe – V4 (Češka, Mađarska, Poljska, Slovačka).

Strana 2 od 31