petak, 27 septembar 2019 12:26

Održana 62. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor podržao tri predloga zakona

Na danas održanoj 62. sjednici, članovi Odbora za međunarodne odnose i iseljenike razmotrili su i podržali: Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 2005. godine o izmjenama i dopunama Protokola o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbjednosti nepokretnih platformi koje se nalaze u epikontinentalnom pojasu, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 2005. godine o izmjenama i dopunama Konvencije o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbjednosti pomorske plovidbe i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila s Implementacionim sporazumom.

Takođe, članovi Odbora su usvojili zapisnike sa 59, 60. i 61. sjednice Odbora.

Na početku sjednice, članovi Odbora za međunarodne odnose i iseljenike odali su poštu nedavno preminulom poslaniku i članu Odbora Koči Pavloviću.