utorak, 07 februar 2017 14:23

Susret Nikolić – Poša

Inicirano održavanje radnog sastanka novoizabranih članova Odbora za međunarodne odnose i iseljenike sa ambasadorima NATO država. Ambasador Poša izrazio je očekivanje da će proces ratifikacije Protokola o pristupanju NATO-u biti okončan do sredine 2017. godine.

Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrija Nikolić, inicirao je na sastanku sa Nj.E. Kristianom Pošom (Krisztian Posa), ambasadorom Republike Mađarske u Crnoj Gori, održavanje radnog sastanka novoizabranih članova Odbora za međunarodne odnose i iseljenike sa ambasadorima NATO država, koji bi trebao da se održi tokom mjeseca.

Na sastanku bi se analizirali dosadašnji učinci Crne Gore u procesu evroatlantskih integracija, a sve u susret održavanju sjednice na kojoj će Odbor razmatrati Protokol o pristupanju Crne Gore NATO alijansi.

- Tradicionalno dobri odnosi dvije države, koji se u kontinuitetu nadograđuju, dodatno su ojačani ratifikacijom Protokola o pristupanju NATO alijansi na samom početku procesa ratifikacije u zemljama članicama, na čemu je Nikolić izrazio posebnu zahvalnost.

Tokom sastanka predsjednik Nikolić, apostrofirao je kontinuiranu podršku koju Mađarska pruža u procesu evropskih i evroatlantskih integracija, naročito kao kontakt ambasada za NATO, naglašavajući zadovoljstvo što će u tom statusu Ambasada Mađarske biti do samog kraja procesa pristupanja NATO alijansi.

Ambasador Poša je uz ocjenu da je saradnja između dvije države odlična, izrazio očekivanja da će proces ratifikacije Protokola o pristupanju NATO-u biti okončan do sredine 2017. godine.

On je takođe istakao veoma dobro saradnju odbora za međunarodne odnose dva parlamenta u prethodnim sazivima, uz nadu da će dobra saradnja biti nastavljena.

U tom smislu, predsjednik Nikolić upoznao je ambasadora Pošu, da će uputiti poziv predsjedniku i članovima Odbora za spoljne poslove Parlamenta Mađarske da posjete Crnu Goru i razgovaraju o mogućnostima snaženja parlamentarne saradnje.

Takođe, najavljeno je imenovanje novog sastava međurparlamentarne Grupe prijateljstva između Skupštine Crne Gore i Parlamenta Mađarske.