Print this page
petak, 26 jul 2019 12:45

Predsjednik i članovi Odbora za međunarodne odnose i iseljenike na konstitutivnoj sjednici Savjeta za saradnju sa dijasporom - iseljenicima

Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrija Nikolić i članovi Odbora: Luiđ Škrelja, dr Dragutin Papović i mr Ervin Ibrahimović prisustvovali su svečanom dijelu konstitutivne sjednice Savjeta za saradnju sa dijasporom-iseljenicima.

U svečanom dijelu, prisutnima su se obratili predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković, predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrija Nikolić i v.d. direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović.

Savjet za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, po prvi put obrazovan 2016. godine, predstavlja savjetodavno tijelo Vlade Crne Gore koje ima zadatak da učestvuje u osmišljavanju i kreiranju politike za saradnju sa dijasporom-iseljenicima. Ovo tijelo ima 94 člana i čine ga predstavnici dijaspore-iseljenika, predstavnici državnih i lokalnih organa i institucija i istaknute ličnosti.

U ime Odbora za međunarodne odnose i iseljenike članovi Savjeta za saradnju sa dijasporom-iseljenicima su poslanici Luiđ Škrelja i mr Ervin Ibrahimović.

Obraćanje predsjednika Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrije Nikolića:

Uvaženi predsjedniče Vlade Markoviću,

Počasni bivši predsjedniče Vujanoviću,

Poštovani direktore Uprave za dijasporu Mitroviću,

Uvaženi članovi Savjeta za saradnju sa dijasporom - iseljenicima,

Dame i gospodo,

Čini mi posebno zadovoljstvo što danas imam priliku da Vam se obratim, te da novom sazivu Savjeta za saradnju sa dijasporom - iseljenicima, u ime Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore, čestitam na izboru i poželim uspješan rad.

Dijaspora je najživotnija veza Crne Gore sa Svijetom. Sve što se dešava u iseljeništvu tiče se nas samih, ali i obrnuto. Riječ je o prirodnoj potrebi, ali i obavezi, da matična država radi na očuvanju identiteta, kulture, jezika i običaja, ljudi porijeklom iz Crne Gore. Zato se obnovljena, međunarodno priznata Crna Gora, okrenula promišljanju politika kojima želi da osvježi i osnaži veze sa dijasporom.

Sastavljen od istaknutih predstavnika dijaspore, crnogorskih državnih institucija i lokalne samouprave, Savjet za saradnju sa dijasporom- iseljenicima, ima dobru polaznu osnovu da se nametne kao forum u kojem će se rađati nove ideje, ali i otvarati sve važne teme od značaja za Crnu Goru i našu dijasporu.

Ovom prilikom iskazujem otvorenost Skupštine Crne Gore za sve inicijative i sugestije, koje imaju za cilj poboljšanje položaja naše dijaspore. Odbor za međunarodne odnose i iseljenike, pored učešća u kreiranju zakonskih rješenja kojima se uređuje saradnja Crne Gore i njenog iseljeništva, ima mogućnost da kroz mehanizam parlamentarne diplomatije, pokrene određena pitanja koja su značajna za ostvarivanje interesa naše dijaspore u relevantnim zemljama. Posvećenost i ozbiljnost državnog zalaganja za dijasporu, takođe mora da prati adekvatna stručna i finansijska podrška toj temi. U tom smislu, podsjećam vas da je inicijativa Odbora za međunarodne odnose i iseljenike o povećanju izdvajanja budžetskih sredstava za potrebe sprovođenja politike prema iseljeništvu, naišla na puno razumijevanje Vlade Crne Gore, pa je ovogodišnji budžet Uprave za dijasporu, značajno uvećan.

Dragi prijatelji,

Obnovljena nezavisnost, najljepša je zajednička priča Crne Gore i naše dijaspore. Ponosni smo što su presudan doprinos tom projektu dali manjinski narodi. Dijaspora je na taj način pokazala da vjeruje svojoj multietničkoj državnoj kući, i obavezala nas da se pažljivo i odgovorno  odnosimo prema ukazanom povjerenju. Dozvolite, takođe, da vam zahvalim na tome što svih ovih godina dokazujete da je naš narod vrijedan, istrajan i uspješan. Izuzetno cijenimo Vašu ljubav prema zemlji svog porijekla, ali i odgovoran odnos prema državama u kojima živite i ostvarujete svoje lične, porodične i profesionalne ambicije.

Poštovani članovi Savjeta za saradnju sa dijasporom - iseljenicima,

Uprkos razuđenosti članstva i ne tako čestim okupljanjima tijela koje ste formirali, pokušajmo da iskoristimo nove tehnologije koje su nam svima dostupne, uspostavimo intenzivnu komunikaciju i ostvarimo veći nivo međusobnog umrežavanja. Osmislimo nove ideje, rješenja i zajedničke projekte.

U to ime, želim Vam uspješan i plodotvoran mandat.“

 

Galerija fotografija