utorak, 16 jul 2019 16:03

Održana 57. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor podržao dva predloga zakona

Na danas održanoj 57. sjednici, Odbor za međunarodne odnose i iseljenike razmotrio je i jednoglasno podržao Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima – dijasporom i Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine.

U okviru tekućih pitanja, članovi Odbora upoznali su se sa predstojećim aktivnostima u zemlji i inostranstvu.