četvrtak, 19 januar 2017 15:47

Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrija Nikolić primio ambasadora Republike Kosovo Skendera Durmišija

Crna Gora i Republika Kosovo razvijaju dobre i prijateljske odnose, koji se u kontinuitetu nadograđuju kroz intenzivan politički dijalog i saradnju na svim poljima, zajednička je ocjena predsjednika Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrije Nikolića i ambasadora Republike Kosovo NJ.E. Skendera Durmišija.

Predsjednik Nikolić istakao je da zajednička odluka o podizanju diplomatskih odnosa na ambasadorski nivo, takođe ukazuje na izgrađeno povjerenje i obostranu posvećenost izgradnji dobrosuśedskih odnosa.

Zaključivanje Sporazuma o demarkaciji državne granice (Beč 2015. godine) posebna je potvrda, dobrih odnosa Crne Gore i Republike Kosovo, saopštio je predśednik Odbora Andrija Nikolić, uz napomenu da sve što se nakon potpisivanja Sporazuma događalo na Kosovu i to kroz opstrukcije i negodovanje opozicije, pa do odlaganja ratifikacije u parlamentu, Crna Gora smatra unutrašnjim pitanjem Republike Kosovo. Predsjednik Nikolić je napomenuo da je Crna Gora svojim konstruktivnim stavom, promišljenim djelovanjem i izbjegavanjem direktnog uključivanja u javnu debatu oko ovog pitanja, uspjela u namjeri da ne doprinese dodatnim produbljivanjem političkih tenzija na Kosovu. Tom prilikom, predśednik Nikolić je izrazio očekivanje da će pitanje demarkacije biti uskoro riješeno.

Tokom sastanka predsjednik Nikolić posebno je potencirao značaj ustavnog priznanja crnogorske nacionalne manjine na Kosovu, i dobio uvjerenje ambasadora Durmišija da će prvom mogućom prilikom u kosovskom parlamentu doći do ustavnog priznanja crnogorske manjine.

Predsjednik Nikolić informisao je ambasadora Durmišija da je porasla zainteresovanost interno raseljenih lica za povratak na Kosovo, uz napomenu da Crna Gora predano radila na lokalnoj integraciji i obezbjeđivanju smještaja, kroz međunarodne donacije i pomoć, kao i iz sopstvenih sredstava.

Predsjednik Nikolić istakao je da sa posebnom pažnjom prati sva dešavanja na Kosovu, te da podržava dijalog Prištine i Beograda i napore koji se ulažu u tom pravcu, tim prije što ta pitanja imaju svoju refleksiju i na regionalnu stabilnost.

Ambasador Republike Kosovo NJ.E. Skender Durmiši istakao je da Republika Kosovo u Crnoj Gori ima dokazanog prijatelja i da je narod Kosova osjetio kontinuitet i vrijednost podrške koju im je Crna Gora pružila u nedavnoj prošlosti, posebno tokom ratnih dešavanja.

Ambasador Republike Kosovo NJ.E. Skender Durmiši najavio je tokom razgovora da premijer Kosova vodi intenzivan dijalog sa opozicijom, kako bi se pitanje razgraničenja sa Crnom Gorom što prije našlo u parlamentarnoj proceduri. Napomenuo je da za Vladu Kosova nema ništa sporno, kada je riječ o razgraničenju sa Crnom Gorom.

Ambasador Durmiši prenio je poziv predsjedniku Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore da učestvuje na Konferenciji predsjednika Odbora za vanjske poslove zemalja Evrope i Balkana, koja će se održati u Prištini, u periodu od 19 - 21. februara 2017. godine.