četvrtak, 28 februar 2019 14:09

Održana 48. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor podržao dva predloga zakona 

Na danas održanoj 48. sjednici, Odbor za međunarodne odnose i iseljenike razmotrio je i jednoglasno podržao Predlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije i Predlog zakona o potvrđivanju UNIDROIT Konvencije o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima

Takođe, Odbor je jednoglasno odlučio da predloži Vladi da za članove Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, budu izabrani članovi Odbora Luiđ Škrelja i mr Ervin Ibrahimović.