četvrtak, 24 januar 2019 16:28

Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike održao sastanak sa delegacijom Ukrajine

Crna Gora i Ukrajina dijele iste vanjsko-političke ciljeve, održavaju redovan politički dijalog i imaju odlične međudržavne odnose, kazao je predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrija Nikolić na sastanku sa delegacijom Ministarstva za privremeno okupirana područja i interno raseljena lica Ukrajine na čelu sa ministrom Vadimom Černišem.

Izražavajući solidarnost zbog stradanja i patnji ukrajinskog naroda u odbrani državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, Nikolić je podsjetio da je pozicija Crne Gore kao NATO članice i lidera procesa pridruživanja EU, od početka krize bila i ostala na liniji sa vanjskom politikom i vrijednostima EU. U tom smislu Crna Gora podržava diplomatske napore koji su usmjereni ka održivom rješenju ukrajinske krize, zasnovanom na suverenitetu, jedinstvu, nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine, u sklopu njenih međunarodno priznatih granica, kazao je Nikolić.

Ministar Černiš je izrazio zahvalnost na principijelnom stavu Crne Gore prema ukrajinskoj krizi i predstavio aktuelnu situaciju u okupiranim područjima. Černiš je ukazao i na neophodnost bolje razmjene informacija i zajedničke borbe protiv stranog uticaja, hibridnog ratovanja, pranja novca i finansiranja terorizma, koja će učvrstiti poziciju Evrope i ojačati njenu otpornost na nove bezbjednosne izazove.

Zajednički je ukazano na važnost uspostavljanja intenzivnijih kontakata na parlamentarnom nivou, što je preduslov za bolje međusobno razumijevanje i unapređenje međudržavnih odnosa.