četvrtak, 22 decembar 2016 14:55

Održana druga śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Razmotrena dva predloga zakon

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike održao je drugu śednicu na kojoj su jednoglasno podržana dva predložena međunarodna akta i to Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Crne Gore i EUROJUST-a i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima.