srijeda, 21 novembar 2018 12:49

Održana 45. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor podržao dva prijedloga zakona 

Na danas održanoj 45. sjednici, Odbor za međunarodne odnose i iseljenike razmotrio je i jednoglasno podržao Prijedlog zakona o potvrđivanju Zajedničkog protokola o primjeni Bečke konvencije i Pariske konvencije i Prijedlog zakona o potvrđivanju Minamata konvencije o živi.

Takođe, Odbor je usvojio zapisnike sa 40, 41, 42, 43. i 44. sjednice.