četvrtak, 22 decembar 2016 14:45

Održana prva śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Razmotrena četiri predloga zakona

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike održao je prvu śednicu na kojoj su poslanici jednoglasno podržali četiri predložena međunarodna akta i to Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Slovačke Republike o socijalnom osiguranju, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o zaštiti i zdravlju na radu (lučki radnici) broj 152, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Evropske zajednice za atomsku energiju (EUROATOM) i država članica Evropske unije u sistemu Zajednice za razmjenu informacija u slučaju radiološkog vanrednog događaja (ECURIE) i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o mjerama države luke za sprječavanje, suzbijanje i otklanjanje nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova. 

Peta tačka dnevnog reda, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, je odgođena.