ponedjeljak, 05 novembar 2018 15:00

Održana 43. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Na danas održanoj 43. sjednici, članovi Odbora za međunarodne odnose i iseljenike jednoglasno su dali pozitivno mišljenje na prijedlog da Vera Kuliš bude izvanredna i opunomoćena ambasadorka Crne Gore u SR Njemačkoj, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Berlinu.

Pozdravljajući prijedlog Vlade Crne Gore, članovi Odbora su istakli da je kandidatkinja najveći dio svog dosadašnjeg radnog angažmana vezala za SR Njemačku, te da vrlo dobro poznaje društveno-političke prilike, značaj na nivou EU, tradiciju i kulturu ove zemlje.

Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrija Nikolić je ocijenio da je imenovanje gđe Kuliš za ambasadorku na jednu od ključnih adresa u EU, najpouzdaniji pokazatelj da država Crna Gore prepoznaje ulogu SR Njemačke u predstojećoj, odlučujućoj fazi integracionog procesa zemalja Zapadnog Balkana, uz uvjerenje da će budući angažman ambasadorke sigurno doprinijeti daljem unapređenju bilateralnih, političkih i ekonomskih odnosa Crne Gore i SR Njemačke.

O pozitivnom mišljenju o Veri Kuliš, Odbor će u najkraćem roku informisati Predsjednika Crne Gore.