utorak, 19 jun 2018 19:41

Održana 39. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Razmotren amandman na Prijedlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima

Odbor je na 39. sjednici razmotrio amandman na Prijedlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima, koji je podnio poslanik mr Ervin Ibrahimović.

Imajući u vidu da se predstavnik predlagača saglasio sa predloženim amandmanom, Odbor je konstatovao da isti postaje sastavni dio teksta Prijedloga zakona.