ponedjeljak, 18 jun 2018 14:36

Završena 37. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor jednoglasno podržao Prijedlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima

Na danas održanom nastavku 37. sjednice, završena je rasprava o Prijedlogu zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima.

Prijedlog zakona dobio je jednoglasnu podršku članova Odbora, kao i  četiri amandmana Odbora koji su prihvaćeni od strane predstavnika predlagača i samim tim postali sastavni dio Prijedloga zakona.