četvrtak, 15 mart 2018 12:35

Održana 29. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Na danas održanoj 29. sjednici, Odbor je razmotrio i jednoglasno usvojio Plan rada Odbora za međunarodne odnose i iseljenike za 2018. godinu.

Uz ocjenu da se radi o kvalitetnom dokumentu ali i ambicioznom planu, članovi Odbora su naglasili da će svojim angažmanom doprinijeti njegovoj punoj realizaciji i ostvarivanju u tekućoj godini.