četvrtak, 07 decembar 2017 15:00

Održana 24. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor razmotrio Prijedlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova 

Na danas održanoj 24. sjednici, Odbor je, kroz sadržajnu diskusiju sa predstavnicima Ministarstva finansija i Ministarstva vanjskih poslova, razmotrio Prijedlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova.

Članovi Odbora su jednoglasno konstatovali da su predložena sredstva realno utvrđena, te da omogućavaju funkcionisanje Ministarstva vanjskih poslova u skladu sa utvrđenim nadležnostima.

Odbor će, u skladu sa Poslovnikom Skupštine, dostaviti Mišljenje matičnom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet.