Print this page
ponedjeljak, 25 septembar 2017 11:56

Održana Petnaesta sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Razmotrena tri predloga zakona.

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike održao je danas Petnaestu sjednicu, na kojoj je razmotrio i jednoglasno podržao: Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Portugal o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, Predlog Zakona o potvrđivanju Pariskog sporazuma i Predlog Zakona o potvrđivanju amandmana na Stokholmsku konvenciju o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama.

Na sjednici je u okviru tekućih pitanja razgovarano o predstojećim aktivnostima Odbora, kao i održanim međunarodnim konferencijama na kojima su učestvovali predsjednik i članovi Odbora. S tim u vezi još jednom je potcrtan značaj parlamentarne diplomatije i uloge Odbora za međunarodne odnose i iseljenike u realizaciji iste.

Odbor je takođe usvojio i zapisnike sa Pete, Šeste i Sedme sjednice.

Galerija fotografija