Odbor za ljudska prava i slobode na 20. sjednici razmotrio je Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2017. godinu i Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2017. godinu.

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj 18. sjednici razmotrio je i jednoglasno usvojio Plan aktivnosti Odbora za 2018. godinu.

Odbor za ljudska prava i slobode je na 17. sjednici razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj upravi i Izvještaj o ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica lišenih slobode, smještenih u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković učestvovao je danas na Radionici posvećenoj diskusiji i validaciji nalaza i preporuka nezavisne evaluacije postojećeg sistema monitoringa dječjih prava u Crnoj Gori, koju je pripremila Coram International at Coram Children's Legal Centre iz Velike Britanije.  Na Radionici je učestvovao i predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje dr Suad Numanović.

Strana 2 od 8