petak, 23 novembar 2018 18:11

Održan sastanak Duković - Pavlović

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastao se danas sa konsultantkinjom UNICEF-a Brankom Pavlović.

Prava djeteta u Crnoj Gori, društveni položaj i aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode u ovoj oblasti

Član Odbora za ljudska prava i slobode mr Mihailo Anđušić učestvovao je danas na konferenciji „Mentalno zdravlje djece u Crnoj Gori“.

ponedjeljak, 19 novembar 2018 22:08

Sastanak Duković - Čoli

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastao se sa predsjednikom Svjetskog kongresa Ukrajinaca Eugenom Čolijem, na njegov zahtjev.

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj 24. sjednici, u skladu sa članom 162 Poslovnika Skupštine, razmotrio je Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2017. godinu.

Strana 2 od 10