Članica Odbora za ljudska prava i slobode mr Branka Tanasijević učestvovala je na Konferenciji ''Porodično i partnersko nasilje nad ženama s invaliditetom u Crnoj Gori'', održanoj 24. septembra 2019. godine.

Konferencija će se održati  24. septembra, u Skupštini Glavnog grada

četvrtak, 19 septembar 2019 18:02

Održan sastanak Duković - Radojević

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastao se danas sa programskim menadžerom Vestminsterske fondacije za demokratiju Ivanom Radojevićem. Sastanku je, na poziv Predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode,  prisustvovao i generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević.

Koizvjestioci u našoj državi borave u cilju prikupljanja informacija i pripreme izvještaja o aktivnostima koje je Crna Gora realizovala u pogledu ispunjavanja preporuka i obaveza definisanih Rezolucijom PSSE 2030 (2015)

Sastanak je organizovan povodom projekta “Kreiranje parlamentarne mreže o ljudskim pravima na Zapadnom Balkanu”

Razmotren Predlog etičkog kodeksa poslanika

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković je upriličio sastanak sa počasnim konzulom Crne Gore u Izraelu Rinotom Nimrodom i predstavnikom OrCam kompanije za Evropu Doronom Sagijem, na kojem je predstavljen uređaj „OrCam MyEye“ za pomoć slijepim, slabovidim licima i osobama sa disleksijom.

Odbor za ljudska prava i slobode na 40. sjednici razmotrio je Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu i Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2018. godinu.

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković je učestvovao na Pres konferenciji na kojoj su predstavljeni ključni nalazi Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS), održanoj u Podgorici 28. juna 2019. Istraživanje je 2018. godine sprovela Uprava za statistiku Crne Gore, uz tehničku pomoć UNICEF-a i finansijsku podršku Vlade Crne Gore, UNICEF-a i UNHCR-a.

Strana 6 od 19