Duković istakao da Odbor za ljudska prava i slobode ima važnu ulogu u oblasti ostvarivanja, zaštite i unapređivanja ljudskih prava i sloboda i da preduzima brojne aktivnosti u ovoj oblasti

Promovisana važnost ranog razvoja djeteta kao vitalne strategije za dugoročni ekonomski razvoj zemlje

Sagovornici saglasni da je u Crnoj Gori ostvaren značajan napredak u zaštiti prava djece sa smetnjama u razvoju

Razmotren Izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Razmotren Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja i Izvještaj „Djeca i bolesti zavisnosti u Crnoj Gori“

Strana 6 od 20