Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastaće se sa ambasadorom Države Palestine u Crnoj Gori, Nj.E. Rabi Alhantouli-jem, na njegov zahtjev.

ponedjeljak, 24 april 2017 20:49

Peta sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode na Petoj sjednici, u proširenom sastavu, kao nadležno radno tijelo, razmotrio je Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2016. godinu koji je Skupštini Crne Gore podnio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda i Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2016. godinu, koji je Skupštini Crne Gore podnijela Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastao se sa ekspertom SIGMA-e (Podrška unapređenju sistema državne uprave u zemljama Istočne i Centralne Evrope) Dawidom Sześciłom 11. aprila 2017. godine. Na sastanku je učestvovao i član Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, poslanik Miloš Nikolić.

utorak, 11 april 2017 10:21

Susret Duković - Šešćilo

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastaće se danas sa ekspertom SIGMA-e (Podrška unapređenju sistema državne uprave u zemljama Istočne i Centralne Evrope) Davidom Šešćilom (Dawid Sześciło).

Predsjednik i članovi Odbora za ljudska prava i slobode sastali su sa ekspertkinjom Evropske komisije za oblast ljudskih prava Ivanom Roanjom 6. aprila 2017. godine u Skupštini Crne Gore. Na sastanku je učestvovala i Roxana Merticariu, predstavnica Evropske komisije, kao i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj Četvrtoj sjednici, razmotrio je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Predsjednik i članovi Odbora za ljudska prava i slobode, zajedno sa članovima Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope sastali su se sa predsjednikom Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, Pedrom Agramuntom 16. marta 2017. godine.

Predsjednik i članovi Odbora za ljudska prava i slobode, kao i predsjednica i članovi Odbora za antikorupciju učestvovali su na radionici „Etika i sprečavanje sukoba interesa“, održanoj u Podgorici, 8. marta 2017. godine.

Strana 6 od 8