Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj Četvrtoj sjednici, razmotrio je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Predsjednik i članovi Odbora za ljudska prava i slobode, zajedno sa članovima Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope sastali su se sa predsjednikom Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, Pedrom Agramuntom 16. marta 2017. godine.

Predsjednik i članovi Odbora za ljudska prava i slobode, kao i predsjednica i članovi Odbora za antikorupciju učestvovali su na radionici „Etika i sprečavanje sukoba interesa“, održanoj u Podgorici, 8. marta 2017. godine.

Usvojen Izvještaj o radu za 2016. godinu i Plan aktivnosti za 2017. godinu

Povodom razmatranja dešavanja u Skupštini Crne Gore nastalih nakon sjednice Prvog vanrednog zasijedanja Skupštine u 2017. godini, održane 15. februara 2017. godine, Odbor za ljudska prava i slobode na Trećoj sjednici, održanoj 7. marta 2017. godine jednoglasno (sa šest glasova “za”) donio je sledeći

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković je saopštio da je Odbor značajne i brojne aktivnosti, u saradnji sa UNICEF-om, realizovao na planu promocije i zaštite prava djeteta, s posebnim akcentom na zaštitu djece od svih vidova eksploatacije - zloupotrebe putem interneta, seksualnog iskorišćavanja i ekonomske eksploatacije. 

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković učestvovao je na Konferenciji „Zaustavimo nasilje nad djecom“, održanoj 27. februara 2017. godine u Podgorici.

Plava sala Skupštine Crne Gore, 28. februar 2017. godine

Strana 6 od 7