Promovisana važnost ranog razvoja djeteta kao vitalne strategije za dugoročni ekonomski razvoj zemlje

Sagovornici saglasni da je u Crnoj Gori ostvaren značajan napredak u zaštiti prava djece sa smetnjama u razvoju

Razmotren Izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Razmotren Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja i Izvještaj „Djeca i bolesti zavisnosti u Crnoj Gori“

Na 43. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode održano je Konsultativno saslušanje državne sekretarke u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Vukice Jelić, generalnog direktora Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Gorana Kuševije i direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Draga Spaića.

Strana 5 od 19