utorak, 10 oktobar 2017 16:00

Održan sastanak Duković - Longo

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastao se danas sa šeficom Programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori, Angelom Longo i projekt menadžerkom u Kancelariji Savjeta Evrope, Anom Selić

ponedjeljak, 09 oktobar 2017 15:19

Sastanak Duković - Longo

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastaće se sa šeficom Programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori, Angelom Longo

Odbor za ljudska prava i slobode je na Desetoj sjednici razmotrio Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2016. godinu sa Izvještajem o uslovima rada službenika obezbjeđenja i tretmana u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.

Odbor za ljudska prava i slobode je na Devetoj sjednici razmotrio: Strategiju za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 - 2020, sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za 2017. godinu i Izvještajem o realizaciji Akcionog plana u 2016. godini, Strategiju za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori 2016 - 2020, sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za 2016/2017. godinu i Strategiju za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period od 2017. do 2021. godine, sa Akcionim planom za 2017. i 2018. godinu, sa Dopisom NVO-a osoba sa invaliditetom od 23. juna 2017. godine.

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj Osmoj sjednici razmotrio je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.

Informacija sa Sedme i nastavka Sedme sjednice Odbora za ljudska prava i slobode - održanih 1. i 2. juna 2017. godine

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj Šestoj sjednici, razmotrio je Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2016. godini sa Izvještajima o radu i finansijskom poslovanju Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore, Hrvatskog nacionalnog vijeća i Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori za 2016. godinu.

Strana 4 od 7