Tema - Aspekti osnovnih prava inkluzije Roma i borba protiv antiromstva       

Tema: „Doprinos medija u smanjenju predrasuda prema Romima“

 Učenici Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole i Gimnazije „Stojan Cerović“  posjetiće 17. septembra Odbor za ljudska prava i slobode

Usvojen Izvještaj o realizaciji Plana aktivnosti Odbora za period januar - jul 2018. godine

Strana 3 od 10