Print this page
srijeda, 04 mart 2020 11:23

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode sa predstavnicima Ekspertske grupe Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima

Podgorica, 5. mart 2020. godine

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastaće se u četvrtak, 5. marta, sa Delegacijom Ekspertske grupe Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) u čijem sastavu su: izvršna sekretarka Konvencije Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima Petja Nestorova i dva člana Ekspertske grupe Savjeta Evrope – GRETA Julija Planitzeir i Mihai Serban.

Tokom posjete Crnoj Gori od 2. do 5. marta 2020. godine, delegacija Ekspertske grupe Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima se sastaje sa predstavnicima relevantnih državnih organa, međunarodnih i nevladinih organizacija, u cilju prikupljanja informacija o evaluaciji implementacije Konvencije Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima, koju je Crna Gora ratifikovala 30. jula 2008. godine i  koja je stupila na snagu 1. novembra 2008. godine.

Crna Gora se nalazi u trećem krugu evaluacije implementacije Konvencije koji je počeo 21. juna 2019. kada je GRETA dostavila Ministarstvu unutrašnjih poslova Evaluacioni upitnik u kojem je akcenat na pristupu pravosuđu i efikasnim pravnim ljekovima za žrtve trgovine ljudima. Nakon toga, Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 24. oktobra 2019. godine usvojila Odgovore na upitnik koji su dostavljeni Izvršnom sekretarijatu Grupe eksperata za borbu protiv trgovine ljudima.

Prvog dana posjete Crnoj Gori predstavnici ove grupe su se sastali sa predstavnicima: Uprave policije - Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima, krijumčarenja migranata i ilegalne migracije, Sektora granične policije i Odsjeka za zaštitu svjedoka, Direktorata za građanska stanja i lične isprave Ministarstva unutrašnjih poslova, Vrhovnog državnog tužilaštva, Vrhovnog suda i Višeg suda u Podgorici, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Operativnog tima za borbu protiv trgovine ljudima, a na kraju radnog dana posjetili su i specijalizovano Sklonište za žrtve trgovine ljudima.

Drugog dana se sastaju sa predstavnicima: Ministarstva pravde, Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Policijske akademije, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvjete, Ministarstva održivog razvoja i turizma i Ministarstva vanjskih poslova, nakon čega će posjetiti Dječji dom ’’Mladost’’ Bijela.

Posljednjeg dana posjete Crnoj Gori delegacija ekspertske grupe se sastaje sa predstavnicima Uprave za inspekcijske poslove, Zavoda za zapošljavanje, Unije poslodavaca Crne Gore, Advokatske komore, Skupštine Crne Gore, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva unutrašnjih poslova.

Nakon sastanka biće objavljeno saopštenje za javnost.