četvrtak, 23 januar 2020 17:00

Održan sastanak predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode sa predstavnicima Savjeta Evrope

Na sastanku je bilo riječi o projektu „Promocija različitosti i jednakosti u Crnoj Gori“

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastao se danas sa Angelom Longo, programskom menadžerkom Odsjeka Savjeta Evrope za borbu protiv diskriminacije i govora mržnje i Ninoslavom Mladenovićem, regionalnim koordinatorom projekta „Promocija različitosti i jednakosti u Crnoj Gori“.

Na sastanku je bilo riječi o projektu „Promocija različitosti i jednakosti u Crnoj Gori“ koji Savjet  Evrope sprovodi u okviru druge faze programa "Horizontal Facility" za Zapadni Balkan i Tursku, koji finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope. Projekat će se realizovati do sredine 2022. godine i biće usmjeren na pružanje podrške Crnoj Gori u cilju unapređenja borbe protiv diskriminacije, prava LGBTI osoba, zaštite manjina i borbe protiv govora mržnje, u skladu sa standardima Savjeta Evrope.

Polazeći od važne uloge koju Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore  ima u ovim oblastima razgovarano je o modalitetima i mogućnostima saradnje Odbora za ljudska prava i slobode i Savjeta Evrope u okviru pomenutog Projekta.

            Imajući u vidu da je u skupštinskoj proceduri Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, dogovoreno je da se početkom marta 2020. u Skupštini Crne Gore organizuje okrugli sto na kojem bi svi relevantni subjekti vodili otvorenu i konstruktivnu diskusiju o Predlogu zakona. Na ovaj događaj biće pozvani poslanici Skupštine Crne Gore, predstavnici Vlade Crne Gore, institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori, nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava pripadnika LGBT populacije i eksperti Savjeta Evrope koji se bave ovom oblašću. Takođe, u okviru ovog Projekta Savjeta Evrope planirano je da se sledeće godine pruži podrška Ministarstvu za ljudska i manjinska prava u donošenju podzakonskih akata koji bi trebalo da doprinesu implementaciji zakona o životnom partnerstvu lica istog pola nakon njegovog usvajanja, kao i da se doprinese sprovođenju Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba za period 2019-2023. Iako je crnogorsko društvo patrijarhalno, zajednički je ocijenjeno da je u Crnoj Gori ostvaren napredak na promociji, zaštiti i afirmaciji prava pripadnika LGBT populacije, s tim što u narednom periodu treba nastaviti intenzivne aktivnosti u cilju daljeg unapređenja stanja u ovoj oblasti.

            Drugi aspekt projekta „Promocija različitosti i jednakosti u Crnoj Gori“ biće usmjeren na borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje. U tom dijelu predstavnici Savjeta Evrope planiraju da pruže podršku instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, ali i drugim institucijama koje se bave ovim problemom.

            Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode je informisao sagovornike o načinu radu Odbora, ključnim aktivnostima u oblasti zaštite od diskriminacije svih ranjivih grupa i projektu Vestminsterske fondacije za demokratiju u kojem učestvuju odbori za ljudska prava i rodnu ravnopravnost zemalja Zapadnog Balkana. Istakao je da će se u okviru projekta Vestminsterske fondacije za demokratiju sprovesti pilot projekat post-zakonodavnog nadzora za Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom kojim će se ispratiti stepen implementacije ovog Zakona. Zaključio je da je crnogorsko zakonodavstvo u ovoj oblasti usklađeno sa međunarodnim standardima, s tim što veću pažnju treba usmjeriti na implementaciju zakona.

            Predsjednik Odbora dr Halil Duković je iskazao spremnost za saradnju Odbora sa Savjetom Evrope u nadi da će ista doprinijeti daljem unapređenju rada ovog Odbora i poboljšanju stanja u oblasti ljudskih prava i sloboda svih građana Crne Gore.