petak, 13 decembar 2019 16:34

Odbor za ljudska prava i slobode posjetiće NVO „Naša inicijativa“

Podgorica, 17. decembar 2019. godine

Članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, u skladu sa Planom aktivnosti Odbora za 2019. godinu i Zaključkom sa 47. sjednice Odbora, održane 9. decembra 2019. godine, posjetiće NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ i lokalno Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju u Podgorici.

Posjeta će se realizovati u utorak, 17. decembra 2019. godine, u 10 sati.

Ova posjeta predstavlja nastavak kontinuirane i kvalitetne saradnje Odbora za ljudska prava i slobode i NVO „Naša inicijativa“ započete 2010. godine, a organizuje se radi upoznavanja sa radom NVO „Naša inicijativa“, aktuelnim projektima koje realizuju i uslugama u oblasti socijalne i dječje zaštite koje pružaju djeci sa smetnjama u razvoju.

Posjeta se realizuje u okviru kontinuiranih aktivnosti koje realizuje Odbor za ljudska prava i slobode, kao radno tijelo Skupštine Crne Gore, koje posebnu pažnju posvećuje zaštiti i unapređenju prava djece sa teškoćama u razvoju, kao posebno ranjivoj kategoriji stanovništva. U saradnji sa nadležnim državnim organima, međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Crnoj Gori i nevladinim organizacijama prepoznatljivim u ovoj oblasti, Odbor za ljudska prava i slobode je doprinio rješavanju određenih problema djece i omladine sa teškoćama u razvoju i poboljšanju njihovog položaja u društvu.

Da posjete Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ i lokalno Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju u Podgorici, pored članova Odbora za ljudska prava i slobode pozvani su predstavnici institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.