petak, 08 novembar 2019 09:40

Članica Odbora za ljudska prava i slobode na sastanku Referentne grupe za evaluaciju Programa saradnje između Vlade i UNICEF-a

Eko zgrada Ujedinjenih nacija, 8. novembar 2019. godine

Članica Odbora za ljudska prava i slobode mr Branka Tanasijević učestvovaće na prvom sastanku Referentne grupe za evaluaciju Programa saradnje između Vlade Crne Gore i UNICEF-a (2017-2021), koji će se održati 8. novembra 2019. godine u Eko zgradi Ujedinjenih nacija.

Programom saradnje UNICEF se obavezao da će podržati napore Crne Gore na povećanju jednakosti, pravičnosti i obezbjeđivanju inkluzije djece i žena koji su u stanju potrebe za posebnim mjerama  zaštite, jer žive u siromaštvu ili su socijalno isključeni. Da bi se ostvario ovaj cilj UNICEF je naručio nezavisnu evaluaciju Programa saradnje koja je fokusirana na učenje i pružiće kritičku, nezavisnu procjenu rada UNICEF-a, kao i procjenu na koji način UNICEF doprinosi ostvarivanju nacionalnih prioriteta, uključujući pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji i održivi razvoj. Za sprovođenje evaluacije koje će trajati od oktobra 2019. do juna 2020. godine angažovana je KonTerra Group, a vodiće je tročlani tim koji ima značajno i relevantno regionalno iskustvo i stručnost za obavljanje složenih evaluacija, u čijem su sastavu Inigo Torres, vođa tima, Zehra Kačapor-Džihić, međunarodna članica tima i Lidija Brnović, nacionalna stručnjakinja za socijalnu politiku.

Zadatak Referentne grupe, čija članica je poslanica mr Branka Tanasijević, koju je Odbor za ljudska prava i slobode, na poziv UNICEF-a, imenovao na 45. sjednici, održanoj 29. oktobra tekuće godine,  da nadgleda proces evaluacije i daje komentare na ključne nalaze i preporuke Izvještaja o evaluaciji. Svrha Referentne grupe za evaluaciju jeste da optimizuje transparentnost i korisnost evaluacije, omogući učešće relevantnih zainteresovanih strana u njenom osmišljavanju i praćenju, upozna različite aktere sa potrebom za informacijama, te podrži komuniciranje i dijeljenje glavnih nalaza evaluacije. Referentna grupa je savjetodavno tijelo za evaluaciju kako bi podržala njenu relevantnost, nezavisnost i nepristrasnost.

Prvi sastanak Referentne grupe koju čine predstavnici ključnih ministarstava u Vladi Crne Gore, generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, UNICEF-a i organizacija civilnog društva koje predstavljaju djecu i osjetljive grupe otvoriće ko-predsjedavajući Referentnom grupom ambasador Veljko Milonjić, v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i Osama Makavi Kogalia, šef  Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Nakon toga slijedi predstavljanje Tima za evaluaciju, kao i članova Referentne grupe, informisanje o evaluaciji Programa saradnje između UNICEF-a i Vlade Crne Gore i dijalog između tima zaduženog za evaluaciju i članova Referentne grupe.