srijeda, 16 oktobar 2019 15:42

Odbor za ljudska prava i slobode posjetiće Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju

Rožaje, 17. oktobar 2019. godine    

Članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore posjetiće Javnu ustanovu Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Opštini Rožaje.

Posjeta će biti organizovana 17. oktobra 2019. godine, u 15:00 sati.                   

Posjeta se organizuje na predlog člana Odbora Mirsada Murića, a u skladu sa Zaključkom sa 44. sjednice Odbora, održane 30. septembra 2019. godine.

Cilj posjete Dnevnom centru, osnovanom 12. maja 2016. godine, je informisanje članova Odbora i ostalih učesnika o radu i servisima koji se pružaju djeci sa smetnjama u razvoju, kao posebno ranjivoj populaciji. Na ovaj način Odbor će, u okviru kontrolne i nadzorne uloge, nastaviti praćenje poštovanja prava djece sa teškoćama u razvoju, kojima je ove godine posvetio niz aktivnosti u svijetlu obilježavanja 30 godina od usvajanja Konvencije UN o pravima djeteta.

Da podsjetimo, u okviru tih aktivnosti, Odbor je na 43. sjednici, održanoj 25. septembra 2019. u skladu sa Planom aktivnosti Odbora za 2019. godinu, održao Konsultativno saslušanje državne sekretarke u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Vukice Jelić, generalnog direktora Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Gorana Kuševije i direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Draga Spaića na temu “Rad dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori”. Tom prilikom su razmijenjene informacije u cilju sveobuhvatnog sagledavanja kvaliteta rada dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori, kao i potrebe preduzimanja daljih aktivnosti radi unapređenja ove oblasti.

Takođe, u skladu sa nadzornom ulogom Odbor je prethodno organizovao niz posjeta ustanovama u kojima borave djeca sa smetnjama u razvoju radi praćenja stanja i utvrđivanja stepena poštovanja njihovih prava, među kojima su posjete Maloj grupnoj kući u Bijelom Polju (7. novembra 2017. godine) i Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom u Nikšiću - Sektoru B (10. jula 2018. godine).

Da posjete Javnu ustanovu Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Rožaje, pored članova Odbora za ljudska prava i slobode, pozvani su i sljedeći  predstavnici: institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Ministarstva zdravlja, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Opštine Rožaje, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Kancelarije UNICEF-a, kao i predstavnici Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ i „Građanske alijanse“.

pdfPROGRAM POSJETE