ponedjeljak, 23 septembar 2019 16:47

Članica Odbora za ljudska prava i slobode na konferenciji „Porodično i partnersko nasilje nad ženama s invaliditetom u Crnoj Gori“

Konferencija će se održati  24. septembra, u Skupštini Glavnog grada

Članica Odbora za ljudska prava i slobode mr Branka Tanasijević će učestvovati na konferenciji “Porodično i partnersko nasilje nad ženama s invaliditetom u Crnoj Gori” koja će se održati 24. septembra 2019. godine u 11:00 sati, u zgradi Skupštine Glavnog grada Podgorica.

U uvodnom dijelu konferencije su planirana izlaganja direktora Direktorata za socijalnu i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Gorana Kuševije, načelnice Odjeljenja za pitanja rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Biljane Pejović, članice Operativnog tima za borbu protiv porodičnog nasilja i nasilja u porodici, Bojane Bandović, direktorke programa donacija Trag fondacije, Natalije Simović i predstavnice Neformalne grupe “Za ravnopravnost žena s invaliditetom”, Miroslave-Mime Ivanović.

Nakon uvodnih izlaganja planiran je panel na temu „SOS telefon za žene s invaliditetom žrtve nasilja – značaj i preduslovi“ u okviru kojeg će govoriti predstavnica NVO “…IZ KRUGA – Beograd”, Snežana Mađerčić i autorka Оsnоvnog pаketa оbukе zа rаd nа SОS tеlеfоnu sа žеnаmа sа invаliditеtоm kоје imајu iskustvо nаsilја Lidija Milanović.

Cilj ove konferencije je da se istakne značaj i kompleksnost problema porodičnog i partnerskog nasilja nad ženama s invaliditetom u Crnoj Gori i započne diskusija o saradnji različitih zainteresovanih grupa na njegovom rješavanju.

Konferencija „Porodično i partnersko nasilje nad ženama s invaliditetom u Crnoj Gori“ se organizuje u okviru projekta „Akcija protiv nasilja i eksploatacije žеna s invаliditеtоm“ koji sprovodi neformalna grupa „Za ravnopravnost žena s invaliditetom“ i NVO „...IZ KRUGA - Beograd“, a finansiran je od strane Trag fondacije iz Beograda.

Cilj projekta je da se stvore uslovi za osnivanje prvog servisa podrške za žene  sa invaliditetom, s iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja, koji bi pružio adekvatnu podršku za prijavljivanje i borbu protiv ovog problema. U okviru projekta realizuju se aktivnosti koje se odnose na: obuku za rad na SOS telefonu sa ženama sa invaliditetom koje imaju iskustvo nasilja za članice neformalne grupe; razvoj i akreditaciju programa obuke u Crnoj Gori za rad na SOS telefonu sa ženama sa invaliditetom koje imaju iskustvo nasilja i sprovođenje prve obuke u Crnoj Gori za rad na SOS telefonu sa ženama sa invaliditetom koje imaju iskustvo nasilja.