četvrtak, 19 septembar 2019 18:02

Održan sastanak Duković - Radojević

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastao se danas sa programskim menadžerom Vestminsterske fondacije za demokratiju Ivanom Radojevićem. Sastanku je, na poziv Predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode,  prisustvovao i generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević.

Na sastanku se razgovaralo o organizacionim i logističkim detaljima predstojeće Regionalne parlamentarne konferencije Mreže odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost zemalja Zapadnog Balkana, koja će se u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratiju održati u Podgorici, 7. i 8. oktobra 2019. godine.

Na Konferenciji se očekuje učešće oko 50 poslanika i predstavnika stručnih službi iz 15 odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost iz zemalja Zapadnog Balkana. Na samoj Konferenciji će zvanično početi sa radom neformalna Mreža odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost. Eksperti Vestminsterske fondacije za demokratiju će predstaviti međunarodne prakse u sprovođenju nadzora zakonodavstva koje se odnosi na ljudska prava i rodnu ravnopravnost. Takođe, planirano je predstavljanje analize rada odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost.

Programski menadžer Vestminsterske fondacije za demokratiju je saopštio da su dosadašnjom analizom rada nadležnih odbora iz zemalja regiona utvrdili da su Odbor za ljudska prava i slobode i Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore svijetli primjeri uspješnog rada koji mogu poslužiti kao primjeri dobre prakse drugim odborima iz regiona.

Na Konferenciji će biti riječi i o najboljim praksama i metodologiji  post-zakonodavnog nadzora, o čemu će Vestminsterska fondacija organizovati trodnevni trening za poslanike i službenike odbora uključenih u ovaj projekat početkom novembra 2019. u Beogradu. Takođe, radiće na razvijanju onlajn alata za obuku o post-zakonodavnoj kontroli zakona.  Početkom 2020. godine biće organizovan trening namijenjen prvenstveno poslanicima odbora za rodnu ravnopravnost, a nakon toga studijska posjeta Velikoj Britaniji.

            Učesnici sastanka su iskazali spremnost za saradnju i izrazili očekivanje da će predstojeća Regionalna parlamentarna konferencija doprinijeti nastavku kvalitetne regionalne saradnje, kao i da će iskustva eksperata Vestminsterske fondacije za demokratiju i razmjena regionalnih iskustava doprinijeti daljem unapređenju rada skupštinskih odbora nadležnih za ljudska prava i rodnu ravnopravnost.