petak, 07 decembar 2018 09:31

Član Odbora za ljudska prava i slobode na konferenciji „Zaštita ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori“

Podgorica, 10. decembar 2018. godine

Član Odbora za ljudska prava i slobode dr Suad Numanović učestvovaće na konferenciji „Zaštita ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori“, koja će se održati u Podgorici, 10. decembra 2018. godine.

Konferenciju organizuju Vlada Crne Gore, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, Misija OEBS-a, Savjet Evrope i NVO „Građanska alijansa“ povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i 70. godišnjice od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Nakon pozdravne riječi dr Branislava Radulovića, predsjednika Udruženja pravnika Crne Gore uslijediće uvodna obraćanja potpredsjednika Vlade Crne Gore za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministra pravde Zorana Pažina, zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućka Bakovića, šefa Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadora Aiva Orava, koordinatorke Sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori Fione Mekluni i šefice Misije OEBS-a u Crnoj Gori ambasadorke Mariz Davije.

Na prvoj sesiji na temu „Prevencija nasilja nad ženama“ panelisti će biti: predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić, član Odbora za ljudska prava i slobode dr Suad Numanović, predstavnik Kancelarije visokog komesara za ljudska prava Pol Planas i član Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore Bojan Božović.  

Tokom druge sesije na temu „Zaštita od mučenja i nehumanog postupanja“ govoriće: Daniel  Schmidt,  šef  Odsjeka  za  Jugoistočnu  Evropu  i  Tursku u Savjetu Evrope, Zdenka Perović, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i članica Potkomiteta UN-a za prevenciju torture, Nataša Radonjić, generalna direktorica Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde, dr Nebojša  Vučinić,  profesor  na  Pravnom  fakultetu  i  raniji  sudija Evropskog suda za ljudska prava i  Aleksandar  Zeković, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Konferencija će se održati u Rektoratu Univerziteta Crne Gore, sa početkom u 10 sati.