ponedjeljak, 19 decembar 2016 11:44

Sastanak predśednika Odbora za ljudska prava i slobode sa ekspertom Savjeta Evrope

Skupština Crne Gore, 21. decembar 2016. godine

Predśednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i sekretar Odbora Slava Burić sastaće se sa ekspertom Savjeta Evrope Quentin Reedom koji će u okviru ekspertske misije boraviti u Crnoj Gori 21. i 22. decembra 2016. godine.

Sastanak će biti održan u srijedu, 21. decembra 2016. godine u 12 sati i 30 minuta, u Crvenom salonu Skupštine Crne Gore.

Na sastanku će biti riječi o sprovođenju Etičkog kodeksa poslanika, s obzirom da je cilj misije procjena sprovođenja Etičkog kodeksa poslanika i odredbi Zakona o sprječavanju korupcije koje se tiču sukoba interesa kod poslanika.

Ekspertska misija je organizovana u okviru Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku- Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, podržanog od strane Evropske unije, a koji sprovodi Savjet Evrope - Odśek za ekonomski kriminal i saradnju. Opšti cilj projekta je davanje doprinosa demokratiji i vladavini prava kroz sprječavanje i kontrolu ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, u skladu sa evropskim i drugim međunarodnim standardima.

Tokom pośete Crnoj Gori ekspert Savjeta Evrope će se sastati i sa predstavnicima Agencije za sprječavanje korupcije, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i civilnog sektora.

Nakon prikupljanja informacija o praktičnoj primjeni regulatornog okvira za etiku i sprječavanje sukoba interesa kod poslanika, ekspert Savjeta Evrope će pripremiti praktične smjernice o etici i sprječavanju sukoba interesa kod poslanika koje će uključiti praktične primjere i međunarodne standarde, kako bi se doprinijelo ispunjavanju preporuka i otklonili nedostaci definisani tokom Četvrte evaluacione runde GRECO-a.

 

Snimatelji i fotoreporteri mogu snimiti početak susreta, a nakon sastanka biće izdato saopštenje za javnost.