ponedjeljak, 09 jul 2018 15:10

Odbor za ljudska prava i slobode posjetiće Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom

Članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore posjetiće u utorak 10. jula 2018. godine, u 13:00 sati, Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom u Nikšiću – Sektor B.

Dnevni centar u Nikšiću, kao ustanova socijalne i dječje zaštite koja ima za cilj promociju, zaštitu i unapređenje prava djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom, njihovu socijalizaciju i integraciju u društvenu zajednicu na osnovu pružanja jednakih mogućnosti i osposobljavanje za što veću samostalnost u dnevnim aktivnostima, kao i elementarnu socijalnu i medicinsku rehabilitaciju počeo je sa radom 15. juna 2010. godine.

Od septembra 2017. godine, u skladu sa Memorandumom o saradnji Ministarstva rada i socijalnog staranja i Opštine Nikšić, djelatnost Ustanove je proširena na socijalnu zaštitu lica sa invaliditetom iznad 27 godina koja se realizuje u prostorijama Sektora B u prigradskom naselju Duklo.

Ovo je prvi dnevni centar u Crnoj Gori koji omogućava boravak osobama sa invaliditetom sa 27 i više godina starosti zbog čega članovi Odbora žele da se upoznaju sa načinom njegovog funkcionisanja. Takođe, na ovaj način Odbor će, u okviru kontrolne i nadzorne uloge, nastaviti praćenje poštovanja prava osoba sa invaliditetom.

Organizovanje posjete utvrđeno je Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2018. godinu sačinjenim na osnovu:
- Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, usvojene 16. marta 2017. godine,
- Nezvaničnog radnog dokumenta Evropske komisije o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori, od novembra 2017. godine,
- Strategije za vjerodostojnu perspektivu proširenja i pojačano angažovanje EU na Zapadnom Balkanu, usvojene 6. februara 2018. godine,
- Programa rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu,
- aktivnosti Skupštine Crne Gore i
- jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2017. godinu.

Takođe, u Planu aktivnosti Odbora za 2018. akcenat je, između ostalog, stavljen i na aktivnosti koje se odnose na zaštitu prava lica sa invaliditetom, a posebno djece sa smetnjama u razvoju.
Da posjete Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom u Nikšiću – Sektor B, pored članova Odbora za ljudska prava i slobode, pozvani su predstavnici: institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva zdravlja, Opštine Nikšić, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, kao i predstavnici NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ i „Građanska alijansa“.

pdfA G E N D A