utorak, 27 mart 2018 09:32

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode na sastanku ad hoc Nadzornog odbora za evaluaciju sistema monitoringa dječjih prava

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković učestvovaće na sastanku ad hoc Nadzornog odbora za evaluaciju sistema monitoringa dječjih prava u Crnoj Gori.             

Završni sastanak Nadzornog odbora biće posvećen finalizaciji evaluacije postojećeg sistema monitoringa dječjih prava, koju je pripremila Coram International at Coram Childrens Legal Centre.            

Podsjećanja radi, Nacrt izvještaja o evaluaciji sistema monitoringa dječjih prava u Crnoj Gori predstavljen je članovima ad hoc Nadzornog odbora i predstavnicima nadležnih skupštinskih odbora, institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, resornih ministarstava, pravosudnih organa, nevladinih organizacija, akademske zajednice i UNICEF- a, na sastanku održanom u Podgorici, sredinom februara 2018. godine.

Sastanak će se održati u srijedu, 28. marta 2018. godine, u eko zgradi Ujedinjenih nacija.