utorak, 05 decembar 2017 15:38

Održana 13. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj 13. sjednici, kao zainteresovano radno tijelo, razmotrio je Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore; Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u okviru Programa: Administracija, Ostvarivanje ljudskih prava, Ostvarivanje rodne ravnopravnosti, Unapređenje položaja RE populacije, Vjerske zajednice, Evropske integracije i ostvarivanje manjinskih prava, Odjeljenje za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova; Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama; Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore i Nacionalni savjeti.

Uvodne napomene o Predlogu zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu dao je generalni direktor Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija mr Nikola Vukićević. Istakao je da je predloženi budžet za 2018. godinu planiran u iznosu od 2.001.134.964,15 eura, što je oko 5 miliona eura manje u odnosu na budžet u 2017. Upoznao je sa strukturom predloga budžeta, navodeći da je tekući budžet oko 850 miliona eura, budžetska rezerva oko 17 miliona eura, budžet državnih fondova oko 667 miliona eura, kapitalni budžet oko 290 miliona eura, dok su transakcije finansiranja, odnosno otplata dugova oko 180 miliona eura. Pojasnio je da je struktura budžeta proistekla iz dva ciklusa fiskalnog prilagođavanja iz decembra 2016. i jula 2017. Prekompozicijama na pojedinim budžetskim stavkama ostvarena je budžetska ravnoteža i ispoštovano zlatno budžetsko pravilo da se tekući izdaci i potrošnja finansiraju isključivo iz izvornih prihoda. Zaduživanje za narednu godinu je značajno manje, nego u ovoj godini i planirano je isključivo za kapitalne investicije. Nakon mjera stabilizacije, osigurali su da budžet u 2018. obezbijedi stabilnost i sigurnost u isplati svih zakonom utvrđenih prava prema budžetskim korisnicima. Takođe, istakao je da predloženi budžet ima i razvojnu komponentu, obezbijeđenu kako putem kapitalnog budžeta, tako i kroz brojne programe i projekte tekućeg budžeta. Predloženi budžet je projektovan da obezbijedi potpuno zadovoljenje društvenih i razvojnih potreba, ali i da obezbijedi fiskalnu stabilnost, što je bilo neophodno kako bi se povratilo izgubljeno povjerenje finansijskih tržišta iz 2016. godine.

Predstavnici potrošačkih jedinica su upoznali članove Odbora sa njihovim stavovima povodom predloženih budžetskih sredstava za narednu godinu. Istakli su da su zadovoljni predloženim budžetskim sredstvima koja će im omogućiti funkcionisanje i ispunjavanje svih obaveza definisanih zakonom. U poređenju sa budžetom za 2017. godinu, sredstva planirana Predlogom budžeta za narednu godinu su neznatno umanjena Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, što je posledica izmjena i dopuna Zakona o manjinskim pravima i slobodama kojim je utvrđeno da se finansiranje Fonda obezbjeđuju sredstva u iznosu od najmanje 0,15% od tekućeg budžeta. Naglašeno je da se i sredstva za finansiranje nacionalnih savjeta obezbjeđuju u budžetu države u iznosu od najmanje 0,05% tekućeg budžeta.

  Nezadovoljstvo zbog planiranih budžetskih sredstava su saopštili direktor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta.

Generalni direktor Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija mr Nikola Vukićević je najavio da u narednoj budžetskoj godini neće biti problema da Ministarstvo finansija i Vlada, u partnerskom odnosu, izađu u susret iznesenim zahtjevima Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina i Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup infromacijama kako bi se omogućila realizacija programskih aktivnosti.  

Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno podržao Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu i jednoglasno podržao predlog budžeta za potrošačke jedinice:

- Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore,

- Ministarstvo za ljudska i manjinska prava,

- Agencija  za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

- Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava,

- Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore i

- Nacionalni savjeti.

Odbor će, u skladu sa članom 137 stav 4 Poslovnika Skupštine Crne Gore, dostaviti Mišljenje o Predlogu zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu matičnom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet.