četvrtak, 30 novembar 2017 13:42

Poslanici Duković i Anđušić na Konferenciji povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i član Odbora   mr Mihailo Anđušić učestvovaće na Konferenciji koju organizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Vodeći se principima Strategije Savjeta Evrope, Evropskog akcionog plana i Komiteta UN o pravima lica sa invaliditetom,  koji su jednakost lica sa intelektualnim smetnjama sa drugim licima prepoznali kao izazov za Crnu Goru, ove godine Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, uz saradnju i podršku Programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori, posebnu pažnju  posvećuje ovim licima.

Na Konferenciji će biti promovisana Konvencija UN o pravima lica sa invaliditetom u lako razumljivom formatu, koji je namijenjen licima sa intelektulanim smetnjama.

Centralni dio događaja biće program pripremljen od strane učenika Resursnog centra "1. jun" iz Podgorice, Dnevnog centra iz Pljevalja, NVO „Zračak Nade“ i Resursnog centra za djecu i mlade "Podgorica".

Konferencija će se održati u petak, 1. decembra 2017. godine u 10 sati, u hotelu "Centre Ville" u Podgorici.