četvrtak, 07 decembar 2017 15:22

Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava

Konferencija Odbora za ljudska prava i slobode povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava održaće se 8. decembra 2017. godine u Plavoj sali sa početkom u 14.00h

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore organizuje Konferenciju povodom obilježavanja 10. decembra- Međunarodnog dana ljudskih prava.

Tema Konferencije je Prava djeteta, sa akcentom na zaštitu djece od svih vidova nasilja, u svjetlu Kampanje Vlade Crne Gore i UNICEF-a „Zaustavimo nasilje“.

Imajući u vidu da je Odbor za ljudska prava i slobode u prethodnom periodu posebnu pažnju posvetio pravima djeteta, rukovodeći se poljima djelovanja koja je Savjet Evrope utvrdio u Strategiji o pravima djeteta 2012-2015, kao i preporukama Komiteta UN za prava djeteta koje je Crna Gora dobila u oktobru 2010. godine, održavanje Konferencije će biti prilika da učesnici zajedno ocijene stanje u oblasti prava djeteta u Crnoj Gori.

Konferencija bi trebalo da potvrdi da jedino koordiniranim aktivnostima i multisektorskim pristupom se može  doprinijeti afirmaciji, promociji, poštovanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda djece koja žive u našoj državi, što je i obaveza svih nadležnih subjekata s obzirom da „Čovječanstvo duguje djeci najbolje što ima.“

Konferencija će se održati u petak, 8. decembra 2017. godine u 14 sati, u Plavoj sali Skupštine Crne Gore.

Na skup su pozvani predstavnici državnih institucija, međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda sa kojima Odbor ima kvalitetnu i kontinuiranu saradnju.

 

pdfAgenda