utorak, 10 oktobar 2017 16:00

Održan sastanak Duković - Longo

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastao se danas sa šeficom Programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori, Angelom Longo i projekt menadžerkom u Kancelariji Savjeta Evrope, Anom Selić

 

Na sastanku održanom na zahtjev šefice Programske kancelarije Savjeta Evrope razgovarano je o budućoj saradnji Odbora za ljudska prava i slobode sa Kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici.  

Predstavnica Kancelarije Savjeta Evrope je infomisala da će 18. oktobra 2017. u Podgorici organizovati trening na temu „Etika, sprječavanje sukoba interesa i dobro ophođenje poslanika“ i da će na isti pozvati članove Odbora za ljudska prava i slobode, Odbora za antikorupciju, Administrativnog odbora, kao i članove Odbora za rodnu ravnopravnost, shodno sugestiji predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode. Trening predstavlja nastavak aktivnosti započetih posjetom eksperta Savjeta Evrope Quentin Reed-a u decembru 2016, a nastavljenih održavanjem Radionice na temu „Etika i sprječavanje sukoba interesa“ u martu 2017. godine na kojoj su aktivno učestvovali članovi Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za antikorupciju. Saopštila je da planiraju uspostavljanje kontinuiranog godišnjeg programa edukacije o etici i integritetu za poslanike Skupštine Crne Gore kako bi se na taj način doprinijelo i ispunjavanju preporuka GRECO-a upućenih Crnoj Gori. Radi realizacije ovih aktivnosti, smatraju neophodnim i formalno definisanje saradnje sa Agencijom za sprječavanje korupcije čiji predstavnici će držati obuke za poslanike, dok će Kancelarija Savjeta Evrope finansijski podržati ove aktivnosti. Predstavnice Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici je interesovalo da li se planiraju izmjene Etičkog kodeksa poslanika i da u tom pogledu mogu obezbijediti ekspertsku pomoć Savjeta Evrope na način što bi ekspert učestvovao u radu Radne grupe zadužene za pripremu izmjena Etičkog kodeksa poslanika ili bi uputio svoje komentare na radnu verziju Nacrta izmjena Kodeksa.

Šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope Angela Longo je podsjetila da su eksperti Savjeta Evrope, među kojima su i članovi Venecijanske komisije, u prethodnom periodu pružali značajnu pomoć Crnoj Gori i izrazila spremnost da Kancelarija Savjeta Evrope u narednom periodu posreduje u komunikaciji nadležnih organa Crne Gore sa relevantnim tijelima Savjeta Evrope, naročito u pružanju ekspertske pomoći u svim oblastima ljudskih prava.

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković je pozdravio i podržao inicijativu za uspostavljanje saradnje putem koje će se organizovati obuke za poslanike i predložio potpisivanje memoranduma o saradnji. Predsjednik Odbora je saopštio da je sadašnji Etički kodeks poslanika apsolutno neprimjenjiv. Međutim, smatra da ne bi bilo dobro donositi novi Etički kodeks poslanika u periodu kada opozicioni poslanici bojkotuju rad Parlamenta, jer isti treba da se primjenjuje i prema njima. Upoznao je sagovornice da je u julu 2017. godine izmijenjen Poslovnik Skupštine Crne Gore i da su njime preciznije definisane norme koje se tiču održavanja reda na sjednicama Skupštine, kao i na sjednicama radnih tijela Skupštine. Detaljno su propisane mjere koje predsjednik Skupštine, odnosno predsjednik radnog tijela može preduzeti u slučaju povrede reda na sjednici. Utvrđeno je vrijeme trajanja izrečenih mjera i iznosi novčanih kazni koji se kreću od 10 % do 50% od plate poslanika, u zavisnosti od izrečene mjere. Predsjednik Odbora dr Duković je informisao da je formirana Radna grupa koja radi na izmjenama Etičkog kodeksa poslanika i ekspertska pomoć predstavnika Savjeta Evrope, koji bi mogao dati komentare i sugestije na Nacrt dokumenta, bila bi dragocjena.