Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj 24. sjednici, u skladu sa članom 162 Poslovnika Skupštine, razmotrio je Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2017. godinu.

Strana 1 od 8